Værdier

Værdier


Friskolen bygger på værdier. Det værdisæt, der ligger til grund for skolen, er lavet i samarbejde med forældrene, og målet er, at skabe livsduelige mennesker med lyst til at møde den foranderlige, forunderlige verden med livsmod, nysgerrighed og skabertrang.


Vi arbejder med 3 værdier, der er grundlæggende for både tanke og handling i skolens dagligdag:


Tryghed – fællesskab – læring


Tryghed

På Tandslet Friskole tror vi på at trygge rammer er med til at skabe den tillid til sig selv og andre, der ruster barnet til at møde nye udfordringer.


Nøgleord for tryghed er: Anerkendelse, accept og respekt.


” Den største fejl, du kan gøre i livet, er at være evig angst for at gøre en!”
Fællesskab

Vi er en lille skole hvor alle hurtigt lærer hinanden at kende – både elever, lærere og forældre. Det at være en lille skole forpligter alle på og omkring skolen til at være del af et forpligtende fællesskab. Skolen er skabt af et lokalt folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, hensynet til mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter.


Nøgleord for fællesskabet er: medinddragelse, medbestemmelse, medansvar og demokrati.


"... vi er hinandens verden og hinandens skæbne."Læring


På Tandslet Friskole værner vi om barnets medfødte nysgerrighed, nærer fantasien med fantastiske fortællinger og oplever historiens vingesus.


På Tandslet Friskole vil vi gerne skabe det rum for fordybelse der gør at vi kommer ind til kernen af fagene. Ind imellem er det rart at opleve at - jo mere vi ved, desto større bliver vor videns horisont.


Nøgleord for læring er: Nysgerrighed, begejstring, lære at lære, glæde og fordybelse.


"Den, der tror han er færdiguddannet, er ikke uddannet - men færdig."
Værdierne i dagligdagen


Friskolens værdier har vi forsøgt at formulere så børnene også kan forstå og bruge dem i det daglige.


Tandslet Friskole stræber mod at være en skole hvor børn, forældre og medarbejdere ved:


- At vi vil hinanden det bedste


- At vi tager hinanden alvorligt


- At vi lytter til hinanden


- At vi tror på hinanden


- At vi kommer i skole for at lære noget


- At vi stiller realistiske krav til hinanden


- At vi alle tager et medansvarVærditræ

I det daglige bruger vi ofte vores værditræ. Det kan være forskelligt fra afdeling til afdeling, men de tager alle udgangspunkt i det samme overordnede træ.

Herunder ser du det nyeste værditræ lavet i samarbejde med forældrene for ca. 5 år siden.