Special UV

Specialundervisning


Alle skolens børn skal kunne rummes i gruppen og tilhøre fællesskabet fuldt ud.

Med den pædagogik, der ligger til grund for arbejdet i de aldersintegrerede grupper, er der gode muligheder for at komme til at arbejde ud fra egne mål og dermed på eget niveau. Vi oplever, at dette styrker selvtillid og motivation, også hos børn med særlige behov.


Omkring børn med særlige behov er et udvidet samarbejde med hjemmet af allerstørste betydning. Vi bruger på lige fod med de kommunale skoler skema-materialet fra Familieafdelingen, der kaldes Børneparaplyen. I første omgang er det et rigtig godt samarbejdsredskab mellem skole og hjem. Det har vist sig velegnet til at få sat konkrete ord på vanskeligheder, så der lettere kan laves gode strategier og aftaler.


Er der brug for en speciel, målrettet undervisning i tæt kontakt med en voksen, planlægger vi det enten som en støtte på klassen eller som kortere kurser efter skoletid.


Familieafdelingen inddrages først og fremmest i tilfælde, hvor der er behov for ekstra lærerressourcer, eller hvis lærere/forældre har behov for vurdering og vejledning i forhold til problematikker omkring et barn.