Om egen plan

Om Egen Plan


Arbejdet med Egen Plan i Midgård.


Hvad er Egen plan?


Når børnene starter i Midgård, har de i indskolingen stiftet bekendtskab med begrebet Egen Plan, idet de med mellemrum har haft enkelte moduler, som kaldes Egen Plan. Det dækker over, at børnene inden for nogle rammer har mulighed for at vælge, hvad de gerne vil arbejde med/mestre.


I Midgård begynder børnene at kunne administrere en større grad af frihed, og da der er ældre børn i gruppen til at vejlede, bliver Egen Plan-undervisningen mere målrettet og systematiseret.


I de perioder, hvor vi har Egen Plan-undervisning, udfylder hvert barn sit Egen Plan-skema for en uge af gangen. Det kan være forskelligt, hvor mange af ugens basismoduler, der er øremærket til Egen Plan. Det fremgår altid af det fortrykte skema, hvilke moduler, der er til rådighed. Oftest er både dansk og matematik med i Egen Plan perioderne, men det kan også være, at vi fx kun har danskfaget med i en periode.


Se eksempel på et Egen Plan-skema her .I gang med en Egen Plan-periode - med eksempel i dansk-faget.


Når en Egen Plan-periode startes, er der i dansk for det meste nogle oplæg til frie opgaver, som børnene kan tage udgangspunkt i, hvis de ikke lige har et lille projekt, de meget gerne vil i gang med.


Der kan også være små introduktioner til nye aktiviteter, måske forestået af ældre elever.


I arbejdet med den frie opgave har det enkelte barn så fokus på de færdigheder, som det har brug for at lære/mestre.Det første skridt er således, at børnene skal kunne overskue, hvad der skal læres.

I Midgårds klasselokale står målene for dansk på det store træ. Det er nogle helt grundlæggende ting, som bliver tydeliggjort her. Det er ikke meningen, at alle børn fra start skal kunne overskue det. Men det hænger der, og vi bruger det på forskellig vis. De ældste børn bruger det til at tjekke af på.


Hvert barn indkredser egne mål herfra vha. en målcirkel, som vi kalder ”Rundt om dansk”.

Her farver børnene nogle gange om året direkte på de enkelte delmål.

De vurderer sig selv eller søger råd ved mestrene – og det er de gode til!


Det næste bliver at skabe strukturer, for at hjælpe den enkelte på vej! Og her kommer målsedlen på banen.

”Rundt om dansk” bruger vi fx ved vores elevsamtaler, hvor vi laver målseddel sammen.

Her kommer nogle få ting fra ”Rundt om dansk” i fokus.

Og målsedlen er et godt redskab, når der skal laves egen plan for en hel uge.

Her plotter vi ind, hvornår der fx er kursus ved en lærer, respons for en gruppe osv.

Det giver nogle bindinger, som børnene skal være opmærksomme på, når de selv skal lave deres Egen Plan-skema.

Helt praktisk så har hvert barn en Egen Plan-plade, som hænger i klassen. På forsiden hænger Egen Plan for ugen, og på bagsiden hænger målsedlen, så den altid er ved hånden.


Overordnet styres planlægningen i et vist omfang af Fællestavlen.

Når en ny uges Egen Planer er ophængt, er det overskueligt for lærerne at tjekke og evt. tilrette lidt.