Pædagogik

Pædagogik


Aldersintegreret undervisning

På Tandslet Friskole undervises børnene fra 1. klasse i aldersintegrerede grupper. Børnene i 0. klasse starter i en lille, overskuelig gruppe for sig selv. Hen over det 1. skoleår udvides samarbejdet med 1. klasse i takt med, at børnene føler sig trygge i skolen.


Aldersintegrationen giver en lang række muligheder, som ikke er i den traditionelle, årgangsdelte undervisning. Der er 2 spor, der består af grupper fra 1.-3. klasse og 2 spor, der består af grupper fra 4.-6. Klasse. I gruppen 7.-9. klasse er der kun et spor.


Med den aldersintegrerede undervisning har vi fokus på børnenes egen drivkraft:


Vi skaber rum for, at det enkelte barn kan arbejde med dét, som det selv finder vigtigt eller nødvendigt lige nu.

Vi vil lade børnene lære af hinanden i en form, hvor de også selv er bevidste om denne læren fra sig.

Det er det, vi kalder "øvelse gør mester – og mester øver sig".


De yngste lærer at tage imod hjælp og også bede om hjælp hos de, der mestrer en færdighed. ”Mestrene” får hold på, hvad det er, de ved eller kan, for først da kan de lære fra sig. Og ved at lære fra sig får de cementeret det, de kan.


Da børnene gennem vores struktur skiftes til at være de yngste og de ældste, rykker lærlingen trygt og roligt op og bliver mester for så ved klasseskift igen at være lærling i nye sammenhænge.

At være 3 årgange sammen er på mange måder ideelt. De ældste når at blive gode forbilleder for de yngste, og der er gode muligheder for mester-lærling-situationer, idet børnene fagligt er vidt forskellige steder.Egen plan

Når børnene kommer på mellemtrin og i udskoling organiseres undervisningen i nogle perioder som egen-plan-undervisning, hvor børnene i samråd med lærerne udfylder arbejdsplan for et antal moduler pr uge. Lærerne tilpasser og tilrettelægger undervisningen til de behov, der er. Der bliver måske udbudt kurser til mindre grupper af børn, der har brug for at blive oplært til mester.


Læs mere om Egen Plan her.Portfolio

For at holde sammen på de ting, det enkelte barn lærer, bruger vi portfolien. Portfolien er med til at vise de bedste sider af det, barnet kan eller er ved at lære. Det handler også om glæde og stolthed. Den kan indeholde alt fra en fantastisk historie, nogle svære regnestykker, et kunstværk til en DVD af et skuespil, man har deltaget i.

Det er vigtigt, at portfolien viser så mange sider af barnet som muligt, for vi er meget forskellige og har mange forskellige kvaliteter.


Portfolien hjælper barnet med:

  • at reflektere over eget arbejde og læring
  • at øge selvtilliden og lysten til at lære
  • at vurdere egen læring
  • at arbejde med egne målsætninger
  • at synliggøre egen udvikling


Samtidig er portfolien en god måde at følge den faglige og personlige udvikling for både børn, forældre og lærere. Der samles til portfolien gennem alle årene