Lektier

Lektier på Tandslet Friskole


Hvad er en rimelig lektiemængde for en elev på et givent alderstrin?

Det er selvfølgelig et umuligt spørgsmål at besvare, men alligevel har vi på Tandslet Friskole prøvet på at lave en vejledende beskrivelse af mængden på de forskellige klassetrin.

Som udgangspunkt handler lektiegivning for alle trin om at bygge gode lektievaner op. Udviklingen fra en større støtte fra forældre til en øget selvstændighed i takt med alderen.


Asgaard

I 0.-3. klasse er det oftest ikke eleverne, men forældrene man giver lektier for. Det skyldes, at I som forældre i disse årgange vil være en aktiv del af enten ved at skabe rum for lektielæsningen, eller ved at læse med jeres børn. I disse årgange er hovedvægten helt naturligt lagt på at støtte og styrke læseudviklingen. Derfor vil mindst halvdelen af lektietiden gå med læsningen. I 0. klasse handler det om at læse for sit barn og udfordre børnenes intellekt (hjernegymnastik). Vi har lavet ”femten frodige fif” som man kan tage udgangspunkt i. De frodige fif findes på skolens hjemmeside.

Fra 1. til 3. klasse er der tale om egentlige læselektier. Her findes på hjemmesiden en vejledning til læsningen i 1. klasse. Herudover er der opgaver i matematik- og danskbogen. Lektierne er som udgangspunkt opgaver, der skal give rutine til/træne de opgaver der introduceres på skolen. Børnene skal altså som hovedregel lære på skolen og øve sig derhjemme.

Den forventede lektiemængde ligger i disse årgange samlet på ca. 30 minutter pr. dag og gives fra dag til dag.


Midgaard

I 4. – 6. klasse er forventningen at eleverne selv i højere grad kunne arbejde selvstændigt med formulerede opgaver fra skolen. Der er fortsat stort fokus på læsningen, og det er forældrenes opgave at sikre børnene dagligt får læst. På skolen tjekkes der selvfølgeligt løbende op på både læsemængde og udvikling. Forventningen er at der læses mindst 20 minutter hver dag. Det kan selvfølgelig justeres, hvis barnet har travle dage med sport mm.

Opgaverne herudover gives typisk som opgaver fra uge til uge. Det giver eleverne lejlighed til selv at være med til at tage ansvar for, hvornår opgaverne løses i løbet af ugen. Ofte er det ugematematik og ugehistorier. Der kan dog være opgaver fra alle fag på elevernes skema. Som hovedregel gælder det her som i Asgaard at eleverne lærer på skolen og øver hjemme.

Den forventede lektiemængde ligger i disse årgange samlet på ca. 45 minutter pr. dag og gives fra uge til uge.


Udgaard

I 7.-9. klasse bør eleverne i højere grad selv kunne styre lektierne. Læsningen er stadig en stor del af lektierne. Det kan være læselektier fra dag til dag i f.eks. samfundsfag, historie o.lign. Den forventede læsemængde er ca. 30 minutter pr. dag. Har eleverne ikke læselektie fra skolen, skal der læses i frilæsningsbøger, blade mm.

I fagene matematik og dansk er der, ud over dag-til-dag lektier, en aflevering hver 3-4 uge, typisk som en større afsluttende opgave på et undervisningsforløb. Dette kan også være tilfældet i alle andre fag, hvor der ud over opgaver fra dag til dag, kan være en større opgaver som fx en rapport. Det er derfor vigtigt at eleverne har opmærksomhed på at komme i gang med deres opgaver i god tid.

Klassen har en online lektiekalender, hvor der er en klar forventning om, at eleverne selv tager ansvaret for at notere lektier ned, samt at der afleveres til tiden. Her er det naturligt at I som forældre støtter op og spørger ind til lektierne.

Den forventede lektiemængde ligger i disse årgange samlet på ca. 1 time pr. dag.