Historie

Historie


Kort før sommerferien 2002 besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen på Sydals at nedlægge folkeskolen i Tandslet.

Det blev anledningen til et stormøde, hvor det hurtigt stod klart, at man fortsat gerne ville have en skole i Tandslet. – En skole hvor tryghed, nærhed og fællesskab blev sat i højsædet.

Borgerne i Tandslet ønskede forsat at bevare skolen som et aktivt mødested og samlingspunkt i lokalområdet med en spændvidde over alt fra foreningsliv, madlavning, lokalhistorie, foredrag, gymnastik, juniorklub og andet hyggeligt samvær.

I ønsket om at redde, hvad reddes kunne, voksede tanken om at oprette en friskole – en friskole som ikke skulle være en kopi af den gamle. Der blev nedsat en styregruppe, som skulle arbejde hen imod dette mål. Styregruppen og den senere valgte bestyrelse har været bredt sammensat både med hensyn til erhverv og interesser.

I arbejdet med at få Tandslet Friskole på benene har både styregruppen og bestyrelsen været optaget af at fremme skolens værdi – og målsætninger, så den kunne blive så god en skole for vores børn med det bedste fra de dansk friskoletraditioner. Lige fra starten har Dansk Friskoleforening været en god hjælper og vejleder.

Så da tiden kom hvor Folkeskolens dage var talte var vi klar til at møde det nye der var ved at opstå i asken fra det gamle. Og vi havde tro på at den gamle livs nerve måtte og kunne finde nye rødder.

Friskole æggene, der blev solgt til fordel for friskolen, var drejet af syge elmetræer. De skulle minde os både om de rødder, den var vokset ud af og den nye fremtid, som skolen gerne skulle komme til at tegne.

Smukke visioner og idealer gør det ikke alene. Der er også mange praktiske hensyn at tage i en friskole. Skolen var aldrig blevet til noget, uden lokalsamfundets opbakning, både hvad økonomi og frivilligt arbejde angår – Således blev der i løbet af bare 14 dage rejst 557.000 kr. gennem pengegaver og indskudsbeviser, da skolebygningerne skulle købes.

I dag er vi stolte af, at vi har en af landets største skolekredse der tæller 281 medlemmer. En del af dem er organiseret i Friskolens Venner, der bl.a. arrangerer forårsfest og et store loppemarked sidst i august. Derudover er mange med i arbejdsgrupper, der spænder fra postomdeling, rengøring, gartnerarbejde og husflid til vedligehold af bygninger. Skolen har en sund økonomi, bl.a. fordi elevtalsprognosen der blev udarbejdet under opstart indtil videre er blevet opfyldt.

Endelig må det gode fællesskab mellem lærere, ansatte, forældre, børn og bestyrelse ikke glemmes. – både når det gælder arbejdsdage og når det gælder om at skabe den bedste skole med indhold, ansvar, læring og livsglæde ikke bare for vores børn men for os alle.

Vi er nemlig glade for vores skole, og det er lykkedes at få en sund og levedygtig kylling ud af ægget. En kylling som stadig udvikler sig og udfordrer os alle og som nok skal vise sig at gøre det langt ind i fremtiden.