Projekter

Projekter


I løbet af et år kommer vi igennem mange projekter. Det kan foregå på tværs af hele skolen eller i mindre grupper. Ofte har projekterne en speciel faglig indgangsvinkel, som natur og teknik, historie eller geografi, men målet er altid at tage udgangspunkt i det enkelte barn, eller det fællesskab barnet er en del af.


To af projekterne i løbet af et skoleår er større fællesprojekter - ofte med afsæt i historie eller praktisk/musiske fag.

Vi har bl.a. arbejdet med middelalderen, hvor der både blev smedet, regnet på kast med blider, malet kalkmalerier, kokkereret på middelaldervis i borgkøkkenet, skrevet folkeviser, fægtet med sværd og kastet med ild.

Vejen til en dybere forståelse kan være mange, men der er ingen tvivl om at alle børnene blev meget klogere på middelalderen.