Hvem er vi

Her er vi

Tandslet Friskole er en mindre skole med 120-130 elever.

Eleverne er samlæste i grupper, der som hovedregel består af elever fra tre årgange.


Iduns Æbler

Iduns Æbler består kun af elever fra 0. klasse. På den måde holder vi et lavt elevtal, når børnene starter i skole. (Elevtal 12-16 elever)


Alfheim og Gladsheim

Alfheim og Gladsheim består af elever fra 1. til 3. klasse. I det første halvår går 1. klasse i halvdelen af tiden i deres egen klasse, der kaldes Jotunheim. Her får de særlig opmærksomhed omkring læsning og matematik, så de bliver klar til at deltage i de andre klasser. (Elevtal 18-22 elever i hver 1.-3. klassegruppe - i basisfag oftest mindre)


Midgaard

Mellemtrinnet består af elever fra 4. til 6. klasse. De går alle i Midgård som én samlet gruppe, men er tilknyttet hver deres basisgruppe Glitner eller Glaser. Der er i indeværende skoleår 40 børn i Midgård og 4 lærere er tilknyttet basistimerne.


Udgaard

De ældste elever i 7. til 9. klasse undervises i en samlet gruppe. Den kaldes Udgaard. Der er i indeværende år 36 elever i gruppen. Skolen afholder afgangsprøver i samme omfang som Folkeskolen. 3 lærere er tilknyttet basistimerne.