Dagligdagen

Fristedet


Fristedet er et tilbud til børn i 0.-3. klasse.


I Fristedet arbejder vi ud fra værdierne fælleskab, tryghed og kreativitet.


Vi laver ofte fælles lege, projekter og temauger, hvor både børn og voksne er sammen om, at få tingene op at stå. Det kunne f.eks. være en cirkusforestilling eller ringridning.


I Fristedet skal alle være trygge og have det godt. Vi hjælper og støtter børnene, så de kommer med i lege og får gode oplevelser med hinanden.


Børnene laver mange forskellige ting med hænderne og bruger deres fantasi (også i deres lege).


I Fristedet har børnene lov til at lege og trække sig tilbage, hvis det er det barnet har brug for.