Lejrskole

Lejrskole


Vi tager på lejrskole hvert år. Da vi samlæser 3 årgange på alle trin, har vi på alle trin en fast rytme for, hvor vi tager hen.


Indskoling

Indskolingen holder sig alle årene tæt på skolen på nær det år, hvor hele skolen tager afsted sammen. Sidste gang gik den fælles lejrskole til Gislev på Fyn, hvor vi byttede skole med friskolen der.


Mellemtrin

Mellemtrinnet har udover den fælles lejrskole en by-lejrskole (Sidste gang Kolding) og en ø lejrskole (Sidste gang Fanø).


Udskoling

Udskolingen tager udover den fælles lejrskole til København og udlandet (Sidste gang London).


Lejrskolen har mange både faglige, sociale og personlige mål. Samtidig styrker den fællesskabet og giver en større indbyrdes forståelse mellem både børn og voksne.