Fristedet

Fristedet


Fristedet er Tandslet Friskoles SFO.


Der er morgenpasning fra 6.30 til skolen starter.


Fristedet åbner igen når skoletiden er slut. For 0. klasse er det 13.30. For 1-.3. klasse er det 13.50.


Den daglige leder af Fristedet er Lilly paulsen.


Morgenpasningen varetages af Bettina og Sabine

Eftermiddagspasningen varetages af Ruth, Jan og Lilly.