Kostpolitik

Kostpolitik


På Tandslet Friskole vil vi gerne i samarbejde med forældrene være med til at give børnene sunde kostvaner.

Da vi er en lille skole, der ikke har egen kantine, må en stor del af fokus være rettet mod oplysning om kost, og inspiration til børn og forældre.Politikken har følgende formål:


Gennem oplysning at lære børn gode kostvaner.

At lære børnene at skelne sunde, mindre sunde og usunde fødevarer.

Skabe gode rammer for spisesituationer på skolen.

Inspirere forældre og børn til at lave sunde og varierede madpakker.

I perioder i samarbejde med børnene at lave sund kost til hele skolen.

I samarbejde med SFO’en, ”Fristedet”, tidligt at lære børnene at lave sund og varieret mad.

Lære børnene om vigtigheden af motion.Handleplan


Bestyrelse/Ledelsen har ansvaret for:


at tilbyde madkundskab for alle årgange fra 4. – 8. klasse i løbet af 3 projektperioder.

at sørge for at der er opstillet koldtvandsfontæner i nærheden af alle klasser.

at slik/kager kun tillades på skolen i forbindelse med fødselsdage, og samtidig arbejde med at lære børnene at kunne skelne mellem, hvad der er mindst usundt at spise i den forbindelse.

at inddrage forældrene gennem oplysning og inspiration.

at sørge for køleskabe til børnenes madpakker.

at skabe gode legefaciliteter, der inspirerer til fysisk udfoldelse.

at skabe et samarbejde med de lokale idrætsforeninger om introduktion til de frivillige tilbud i området.

Lærerne påtager sig et ansvar i forhold til:


at skabe et roligt spisefrikvarter, hvor børnene har god tid til at nyde maden i selskab med klassekammerater og lærer.

at undervise i at lave sund kost i klasserne og i fælles forum i projektperioder.

at lære børnene at sammensætte en sund kost gennem samtaler i forbindelse med spisefrikvarteret, og derigennem sætte fokus på den sunde madpakke.

at motivere børnene til bevægelse på motionsdage, atletikdage og i idrætstimer.

 


Forældrene har ansvaret for:


at børnene har spist sund morgenmad før de kommer på skolen.

at børnene har en sund og tilstrækkelig madpakke med i skole, hvis der ikke er et skolemadstilbud.

at børnene, der går i ”Fristedet”, har en god "eftermiddagsmadpakke" med


Fristedspersonalet har ansvaret for:


at der er plads og tid til at spise sin eftermiddagsmadpakke.

at der indimellem laves sund mad med børnene i fristedstiden.