Klassestruktur

Klassestruktur


På Tandslet Friskole arbejder vi med alderintegreret undervisning. Det har vi gjort siden skolens start, fordi vi ved at det giver undervisningen større effekt og styrker fællesskabet på tværs af årgangene. Der er ikke mange danske undersøgelser der beskriver effekten af den alderintegrerede undervisning, men en lang række undersøgelser om peer-tutoring fra USA, viser det samme billede, som vi oplever.

I praksis foregår aldersintegreringer ved at vi samlæser eleverne på hele trin. Asgård er 1.- 3. klasse, Midgård er 4.- 6. klasse og Udgård er 7.- 9. klasse. Samlæsningen er en god måde at organisere undervisningen på for børnene - socialt, fagligt og personligt.Samtidig opstår der parallelklasser, der giver både elever og lærere mulighed for at arbejde sammen og inspirere hinanden. I en samlæst gruppe er der ca. 20 elever.


Socialt lærer børnene at være sammen med mange forskellige elever. Klasserne er dynamiske fordi eleverne skifter roller hvert år. Nogle år er de yngste i klassen, mens de andre år er de ældste og derved også de toneangivende.


Fagligt lærer børnene på hver deres niveau. Når de er de yngste i klassen, lærer de af de ældre elever. Når de er de ældste, lærer de fra sig.  Vi sætter ofte børnene sammen i makkerpar, det kan være som mester-lærling, læsemakker, drenge-pigemakker, så vi netop udnytter, at vi har forskellige niveauer i samme klasse. Vi tager undervisningsdifferentiering alvorlig og tilretter undervisningen i forhold til elevernes individuelle niveau. Ved at undervise tre årgange sammen oplever vi, at eleverne lærer på det niveau, de er på. De lærer af hinanden, hvilket vi oplever gir god læring både for den, der lærer noget nyt, men bestemt også rutine og konsolidering for de elever, der lærer fra sig.


Personligt oplever børnene at have de forskellige roller, de yngste, de mellemste og de ældste i en gruppe, tre gange i løbet af deres skolegang. De oplever situationer, hvor de som ”lærlinge” må støttes for at kunne følge med, mens de i andre perioder oplever at være ”mester”, som kan lære fra sig. Det giver eleverne  erfaringer med at se sig selv, gruppen, skolen, ja verden med nye øjne og fra forskellige vinkler.