Matematik

Matematik i Midgaard


Matematik behøver ikke at foregå ved et bord med en bog. Alligevel spørger mange, hvordan vi klarer os uden bøger. Vi kunne med rette spørge, hvordan klarer I jer med bøger.

I Midgaard oplever vi at det er svært at elevdifferentiere med et bogsystem. Vi arbejder i stedet med matematik-mål og kursusbeviser, når et emne er forstået.


Herunder et par eksempler på, hvordan faget også kan se ud.Kan man lære matematik ved at bygge en drage?


Vi startede med at tage vores "matematik-briller" på og snakkede fælles om, hvad der kunne være af matematik i at bygge en drage. Børnene var gode til at komme med mange forskellige matematiske emner, der kunne inddrages og sammen indsnævrede vi emnet. Herefter satte vi os nogle mål, som eleverne selv mente, de kunne få styr på til forløbets slutning.


De matematiske mål var:


  • at blive bedre til at måle vinkler.
  • at kunne bruge en vinkelmåler.
  • at være præcise i vores målinger (cm-mm).
  • lave en arbejds-tegning.
  • kunne genkende en lige-benet-, lige-sidet-, ret-vinklet, stump- og spidsvinklet-trekant.
  • vinklernes navne.
  • vinkelsum.
  • målestoksforhold.
  • sætte ord på matematikken ( at kunne forklare).


Udgangspunktet for alle har været at lave en kors-drage, hvor korset skulle bygges af små lister. Ellers har det været op til de enkelte grupper, hvilket materiale selve dragen skulle laves af. På forsiden af dragen skulle børnene lave et symmetrisk logo.

Det hele afsluttes med en kort præsentation fra grupperne, hvor de fortalte "Fra første ide - færdige ide"- hvilke tanker har de gjort sig undervejs.

Og selvfølgelig skulle dragerne også lige testes-  holdt deres ide og materiale valg.

Det har været nogle rigtig gode snakke og diskussioner børnene i mellem, hvor alle tanker og arbejdsprocesser er snakket godt igennem.

Hvad er en million?


I et klasse-projekt arbejde vi med "Vores Solsystem" og ret hurtigt inde i projektet opdagede vi, at der var ret mange store tal tilknyttet. Vi begyndte at spekulere over, hvor store disse tal i virkelighed var. Var det noget man kunne forholde sig til?


Så vi besluttede at prøve at finde ud af hvor meget 1 millioner er. Børnene lavede i makkerpar en hypotese, hvordan de ville illustrere hvad en milion var. Nogle beyndte at tælle grus andre korn. Der var også nogle der talte huller i lyddæmpende loftsplader eller antal sider i skolens bøger.


Under processen skulle eleverne fremlægge deres tanker løbende for hinanden, så de havde mulighed for at justere deres tanker og ideer. De skulle dokumentere vejen til deres mål og tage billeder af deres arbejdsproces og tilsidst skulle de fremlægge deres arbejde for hinanden.


Der blev gået grunddig til værks og alle kom frem til det samme resultat:


"Vi vidste at 1 million var et stort tal, men vi vidste bare ikke, hvor

stort det rent faktisk var.............Det er jo KÆMPE stort."


Million projektet gav børnene et indblik i store tal og kom til at spekulere lidt over deres størrelse.