SmaaGraa

Lær at lære

Tandslet Friskole


Generalforsamling


Tandslet Friskole

25. august 2020 kl. 17.00


 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Skolederens orientering
 4. Tilsynsførendes erklæring
 5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.
 6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Skolekredsens valg af suppleanter.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. august 2020.


Friskolens Venner
Dagsorden for generalforsamlingen
Tirsdag d. 25. august 2020 efter Tandslet Friskoles generalforsamling


 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Indkomne forslag.
 6. Evt.

Tandslet Friskole   |   Ertebjergvej 2  |  6470 Sydals  |  Tlf: 74 40 55 77  |  E-mail: friskolen@tandslet.dk