Corona

Lær at lære

Tandslet Friskole

Kommunikation i forbindelse med Corona-lukningen


Her finder du skolens generelle information i forbindelse med Corona-udbruddet. Kommunikation vedr. lektier mm. foregår direkte med lærerne på mail.


Tandslet Friskoles ordinære generalforsamling er aflyst. Når vi er kommet på den anden side af Corona-udbruddet indkaldes der igen.


Skoleinfo 20. marts 2020

Kalender 20-21

Forældrebrev i forbindelse med lukningen findes her


Spørgsmål og svar:

Her finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål. De nyeste spørgsmål står øverst.


31/3-14.00

Afholdes der arbejdslørdag d. 18. april som planlagt?

  • Nej. Vi forventer ikke, at det er muligt at afholde arbejdslørdag. Skulle det mod forventning blive muligt, sendes der en ny indkaldelse ud.


17/3-12.00

Skal de kommede 0. klasser (De der starter til maj) møde ind på de datoer for besøg og forældremøde, der er udsendt?

  • Nej, som det er lige nu, er skolen lukket. Det gælder også arrangementer for kommende elever. Når vi er kommet på den anden side af lukning, vender vi tilbage fra skolen med nye datoer.


13/3 - 8.20

Det kan være svært at få styr på strukturen af den digitale undervisning. Er der hjælp at hente?


  • Vi er opmærksomme på at der er brug for støtte til at skabe en god struktur omkring undervisningen i hjemmet. Derfor kommer der et spørgeskema ud i starten af næste uge, som I skal udfylde efter bedste evne. På baggrund af dette skema prøver lærerne omkring de enkelte klasser at hjælpe med at skabe denne struktur. Behovene er meget forskellig i de enkelte hjem. Jo flere der har brug for hjælp til at skabe strukturen, desto sværere bliver det at støtte op om de elever der af mange forskellige årsager har særlige behov. Vi indstiller derfor til at de enkelte familie tænker godt over, hvilket behov de har for hjælpen, så vi som skole kan hjælpe bedst muligt.


12/3 -13.43

Skal vi gøre rent på skolen i weekenden?


  • I skal ikke gøre rent. Det kan være, at vi holder en ekstraordinær rengøring, når vi skal i gang igen. Så kan det være, at vi kontakter jer. Mens skolen er lukket rengøres skolen af det tekniske personale.


12/3 - 12.52

Hvis Eleverne løber tør for læsestof i løbet af de 2 uger, må man så låse sig ind og hente mere eller er det forbudt at gå ind?

  • I må gerne hente opgaver, bøger, benytte kopimaskine mm. på skolen. I skal bruge hovedindgangen i den store skolegård. Her er der håndsprit ved indgangen, som skal benyttes. I må gerne selv tørre kopimaskinen af, men det gøres løbende.
    Det I ikke må gøre er at bringe ting ind på skolen. Dvs. sige at har I lånt en bog, skal I beholde den hjemme indtil lukningen er overstået. I kan evt. bytte indbyrdes.
    I må heller ikke bruge skolen som mødested. Tag hensyn til hinanden, og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Tandslet Friskole   |   Ertebjergvej 2  |  6470 Sydals  |  Tlf: 74 40 55 77  |  E-mail: friskolen@tandslet.dk