Corona

Kommunikation i forbindelse med Corona-lukningen

Her finder du skolens generelle information i forbindelse med Corona-udbruddet. Kommunikation vedr. lektier mm. foregår direkte med lærerne på mail.


Opdaterede retningslinjer februar 21


Skoleinfo 3. februar 2021 - om genåbning

Tilmelding til SFO - februar 2021


Skoleinfo 14. januar 2021 - om nødundervisning og nødpasning

Blanket for tilmelding til nødpasning


05-01-2021Tandplejen Sønderborg Kommune er åben

 

Klinikkerne er åbne som vanlig. Har du en aftale i Tandplejen, kan du derfor møde op.

OBS: du må IKKE møde på klinikkerne, hvis du

 • har symptomer på COVID-19, eller
 • er i karantæne, fordi du er nær kontakt til en person testet positiv for COVID-19

Ring da afbud til din aftale på tlf.: 8872 4185
13-12-2020


Der er i dag konstateret et tilfælde af Covid-19 i Udgaard. Alle elever i Udgaard betragtes som nære kontakter, hvilket betyder at alle Udgaard-elever skal testes 2 gange. De må først vende tilbage efter en negativ corona-test. 2. test skal udføres 2 dage efter første test – også selvom den første test er negativ.

Det betyder at alle elever i Udgaard skal blive hjemme og overgår til fjernundervisning frem til jul.


Hvordan skal dem, du bor sammen med forholde sig, når du er nær kontakt?

Din familie og andre, som du bor sammen med, behøver ikke blive hjemme. De kan godt gå på f.eks. arbejde, i skole, ud for at handle osv., men med skærpet opmærksomhed på at holde god håndhygiejne, holde afstand og evt. udvikling af symptomer.

Du bør dog undgå tæt kontakt med dem, du bor sammen med, mens du venter på svar på din test, og være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring, som beskrevet ovenfor.

Det er først, hvis en af dine tests er positiv, at dem, du bor sammen med, bliver nære kontakter og selv skal gå i selvisolation og testes.

 

De enkelte virksomheder kan have særlige regler, og man bør derfor kontakte sin arbejdsgiver, hvis man er i tvivl om hvilke retningslinjer, der gælder netop hos jer.

 Brev til alle forældre fra børne og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil vedr. det stigende smittetal blandt børn og unge 22/9-2020

 Vejledning til forældre (9/9-2020 ) : "Har mit barn symptomer"


Vejledningen indeholder information om , hvad forældre skal gøre hvis deres barn har symptomer på Covid-19 , men også information om hvornår man igen kan møde i skole eller dagtilbud efter sygdom ,en forkølelse eller anden luftvejsinfektion.

Hvornår må eleverne komme i skole efter de har været syge? ( 7/9-2020)


 • Det fremgår ikke tydeligt af vejledningen, der blev sendt ud efter sommerferien, hvornår børnene må komme i skole i forbindelse med sygdom.
  Når et barn er sygt, skal han/hun blive hjemme til han/hun er symptomfri. Det gælder al sygdom – også når man er snottet. Her har sundhedsstyrelsen sagt, at er snottet klart, er det bare en almindelig løbenæse. Er snottet derimod gult eller grønt, skal man blive hjemme.
  Er der tilfælde, hvor der er mistanke om COVID-19, skal barnet blive hjemme til han/hun har været symptomfri i 48 timer.
  En negativ COVID-19 test gør ikke, at man kan sende et halvsygt barn i skole. Barnet skal stadig være symptomfrit for at kunne komme i skole.
  Det vækker en del eftertanke, at vi i øjeblikket dagligt har over 10 børn syge hjemme. Det viser os, at børnene, på trods af de forholdsregler vi har taget, smitter hinanden som før Corona-pandemien. Det gør, at vi her på skolen i løbet af ugen, vil kigge på, om der er steder, hvor vi kan gøre det bedre, uden det går ud over undervisningen. Derfor vil vi gerne bede jer derhjemme om at tale med børnene om, hvorfor det er vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og hvad de selv kan gøre for at undgå at blive smittet.
  Den 15. september er der ledermøde med Sønderborg Kommune, hvor vi bl.a. vil prøve at lave ensartede regler for alle i kommunen, så alle forældre er stillet lige i forbindelse med sygdom.
  Hvis vi i fællesskab arbejder på at undgå sygdom, vil sygefraværet automatisk gå ned, og den gene det medfører vil mindskes.


Undersøgelse vedr. tør hud og eksem i forbindelse med hyppig håndvask og afspritning


Kære forældre


Under corona-pandemien har sundhedsmyndighederne opfordret til intensiv håndhygiejne med blandt andet hyppig håndvask og afspritning af hænderne. Dette har desværre ført til, at mange børn udvikler tør hud eller eksem på hænderne.
På Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital, ønsker vi at undersøge problemet nærmere.
Vi vil derfor bede om jeres hjælp til at besvare nogle få spørgsmål. Vi vil gerne have jeres besvarelse uanset, om jeres barn har eksem eller ej. Det tager ca. 5 minutter at udfylde nedenstående spørgeskema.
Det er frivilligt at deltage og besvarelsen er 100% anonym.

Spørgeskemaet kan tilgås via nedenstående link:

https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=J9HDTRPPRC

Ved spørgsmål er I velkomne til at kontakte os på email:
barnehaand.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk

På forhånd mange tak for jeres hjælp.


Med venlig hilsen

Claus Zachariae
Ledende overlæge, dr.med.
Hud- og Allergiafdelingen
Herlev- og Gentofte HospitalTandslet Friskoles ordinære generalforsamling er aflyst. Når vi er kommet på den anden side af Corona-udbruddet indkaldes der igen.


Skoleinfo 5. maj 2020

Skoleinfo 20. marts 2020

Kalender 20-21

Forældrebrev i forbindelse med lukningen findes her


Spørgsmål og svar:

Her finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål. De nyeste spørgsmål står øverst.


16/4- 14.00


Rengøring af skolen de kommende uger :

 

 • Rengøringsholdene genoptages fra uge 17

 

 • Zoneinddelingen ændres en smule..

 

       Zone 1 : gymnastiksal +skolekøkken osv. rengøres ikke

       Zone 2 : Klasselokaler Midgård, glasgangen Midgård , Aula , toilet i         Aulaen , toiletterne ved omklædningsrummene rengøres .                       Morgensamling rengøres ikke

       Zone 3 : Alfheim , Gladsheim , Udgård , gangarealet, toiletterne               ved Fristedet og garderoben rengøres. 0. og 1. klasse rengøres ikke

       Zone 4 : Sløjd, Fristedet, Musik og fysik rengøres ikke

 

       Ny zone Friskoven :

       To af weekendens rengøringshold flyttes hertil..

       ” Sjakbajserne ” bedes fordele opgaverne imellem holdene. Men               indtil at dette også bliver en rutine, kan sjakbajserne med fordel             kontakte Lilly for at høre til rengøringsopgaverne i Friskoven  

 

       Nøgler til Friskoven henter rengøringsholdene i det hvide nøgleskab         bag døren på skolens lærerværelse.

       Rengøringsartikler, koste , støvsugere osv. er ude i Friskoven.                 Beskidte klude skal blive i Friskoven

                            

 

       Da vi opfordrer alle familier og ansatte på Tandslet Friskole til at             udvise øget forsigtighed , så er det vigtigt at følgende overholdes             når man ” møder ind ” til rengøringsopgaven på skolen eller i                   Friskoven.

 

 • Hænderne vaskes grundigt når man kommer ind på skolen og i Friskoven.
 • Engangshandsker til brug under rengøring er i rengøringsrummene.
 • Man må ikke samles med de andre familier på rengøringsholdene eller opholde sig i andre zoner end den tildelte. Sjakbajserne kan med fordel fordele holdene hen over weekenden.
 • Er der brug for at have børnene med under rengøringen, bør de i videste mulig omfang lege ude. Gymnastiksalen, fristedet eller andre zoner må ikke benyttes til leg imens de vokse gør rent.


9/4-8.15

Hvornår åbner skolen?

 • Vi gør fortsat alt, hvad vi kan for at skabe rammer, der er forsvarlige at modtage eleverne i. Det er ikke en let øvelse, og vi kan allerede nu se, at vi ikke kommer til at åbne d. 15. april. Det kan selvfølgelig være til gene for nogen, men vi vil ikke gå på kompromis med sikkerheden for både elever og ansatte. Tandslet Friskole skal være et trygt sted at være, og det gælder også i denne sammenhæng.
  Vi arbejder i øjeblikket på en løsning, hvor vi fordeler eleverne, der skal møde i skole, på 2 forskellige lokationer. På den måde mindskes smitterisikoen væsentligt.
  Det betyder at 1.-3. klasse skal holde i skole i Friskoven, og 0. + 4.-5. klasse holder skole på selve friskolen.
  SFO'en er i Friskoven for alle.
  Vi håber at kunne starte op fredag d. 17. april for 1.-3. klasse og mandag d. 20. april for 0. + 4.-5. klasse. Endelige datoer og mødetidspunkter kommer ud onsdag d. 15. april. Skulle vi mod forventning ikke blive klar til at lukke op som beskrevet ovenfor, vil I også høre fra os senest d. 15. april.
  I kan være sikre på, at skolen ikke åbnes, før vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens krav.


7/4-9.00

Åbner skolen igen d. 15. april?

 • Vi gør alt, hvad vi kan for at få skolen bragt i orden til at modtage eleverne. De betyder at de familier, der har haft rengøring, men ikke udført den, vil blive indkaldt, så vi så vidt muligt kan starte op i en ren og smittefri skole. Der er dog fortsat mange løse ender. Der mangler retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og undervisningsministeriet, før en ny plan for en ny skoledag kan sættes i værk. Vi starter ikke undervisningen op på Tandslet Friskole, før vi kan gøre det på en forsvarlig måde efter sundhedsstyrelsens retningslinjer. I første omgang er det eleverne fra 0.-5. klasse, der skal komme i skole. Resten af eleverne bliver fortsat hjemmeundervist. 1. maj forventer vi at kunne starte den kommende 0. klasser op som planlagt.


31/3-14.00

Afholdes der arbejdslørdag d. 18. april som planlagt?

 • Nej. Vi forventer ikke, at det er muligt at afholde arbejdslørdag. Skulle det mod forventning blive muligt, sendes der en ny indkaldelse ud.


17/3-12.00

Skal de kommede 0. klasser (De der starter til maj) møde ind på de datoer for besøg og forældremøde, der er udsendt?

 • Nej, som det er lige nu, er skolen lukket. Det gælder også arrangementer for kommende elever. Når vi er kommet på den anden side af lukning, vender vi tilbage fra skolen med nye datoer.


13/3 - 8.20

Det kan være svært at få styr på strukturen af den digitale undervisning. Er der hjælp at hente?


 • Vi er opmærksomme på at der er brug for støtte til at skabe en god struktur omkring undervisningen i hjemmet. Derfor kommer der et spørgeskema ud i starten af næste uge, som I skal udfylde efter bedste evne. På baggrund af dette skema prøver lærerne omkring de enkelte klasser at hjælpe med at skabe denne struktur. Behovene er meget forskellig i de enkelte hjem. Jo flere der har brug for hjælp til at skabe strukturen, desto sværere bliver det at støtte op om de elever der af mange forskellige årsager har særlige behov. Vi indstiller derfor til at de enkelte familie tænker godt over, hvilket behov de har for hjælpen, så vi som skole kan hjælpe bedst muligt.


12/3 -13.43

Skal vi gøre rent på skolen i weekenden?


 • I skal ikke gøre rent. Det kan være, at vi holder en ekstraordinær rengøring, når vi skal i gang igen. Så kan det være, at vi kontakter jer. Mens skolen er lukket rengøres skolen af det tekniske personale.


12/3 - 12.52

Hvis Eleverne løber tør for læsestof i løbet af de 2 uger, må man så låse sig ind og hente mere eller er det forbudt at gå ind?

 • I må gerne hente opgaver, bøger, benytte kopimaskine mm. på skolen. I skal bruge hovedindgangen i den store skolegård. Her er der håndsprit ved indgangen, som skal benyttes. I må gerne selv tørre kopimaskinen af, men det gøres løbende.
  Det I ikke må gøre er at bringe ting ind på skolen. Dvs. sige at har I lånt en bog, skal I beholde den hjemme indtil lukningen er overstået. I kan evt. bytte indbyrdes.
  I må heller ikke bruge skolen som mødested. Tag hensyn til hinanden, og følg sundhedsstyrelsens anbefalinger.