Fag

Lær at lære

Tandslet Friskole

Fag i Udgård

 

I Udgård har vi disse fag på skemaet:

 

 

Basis (matematik og dansk)

Logbog

Engelsk

Tysk

Biologi

Geografi

Fysik/kemi

Historie

Samfundsfag

Kristendom

Idræt

Valgfag

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målark :

 

Vi anvender målark som evaluerings- og målsætningsredskab. Målarkene farves grøn-gul-hvid af eleverne, svarende til deres sikkerhed i stoffet.

 

Dansk

 

Matematik

 

Engelsk

 

Biologi

 

Fysik/kemi

 

Geografi